UW Electrical Engineering

 

Description: \\www.ee.washington.edu\www\faculty\anant\images\mm_spacer.gif

  

Description: \\www.ee.washington.edu\www\faculty\anant\images\mm_spacer.gif

Description: \\www.ee.washington.edu\www\faculty\anant\images\mm_spacer.gif

 


 
 

Description: \\www.ee.washington.edu\www\faculty\anant\images\mm_spacer.gif

Description: \\www.ee.washington.edu\www\faculty\anant\images\mm_spacer.gif
 

 

 

Doctoral Students

 

 • Yunqi Zhao
 • Golam Rabbani

 

Alumni Students

 

 • Daryoush Shiri
 • Jie Liu
 • Anita Fadavi
 • Jianqing Qi

 

Undergraduate Students

 

 • Alexander Ching (2012)
 • Dong Ji (2012, Summer intern from Beijing Jiaotong University)
 • Chia-Ning Wang (2011)
 • Xingyi Shi (2011)
 • Chen Chen (2011)
 • Yusuke Tsutsumi (2010)
 • Johnson Jew (2010-2011, 2 quarters)
 • Yiqun Chen (2010-2011, 3 quarters)
 • Nava Aghdasi (2009-2010, 2 quarters)
 • Adrian Chu (2009)
 • Guanting Li (2009-2010, 2 quarters)
 • Jie Xie (2009-2010, 3 quarters)
 • Yifan Kong (2007-2008)
 • James Mracek (2007)
 • Kevin Chien (2007-2008)
 • Aakash Ravi (2008)

 

 

 

Description: \\www.ee.washington.edu\www\faculty\anant\images\mm_spacer.gif